اطلاعات درباره کالای انتخابی شمابرنامه به زبان پی اچ پی
پر کردن دیتا در داخل جداول دیتا بیس بصورت یکجا