اطلاعات درباره کالای انتخابی شماسی پی یو کور آی 7 با 8 مگ کش
پایه 1155 حتما باید سازگاری با مادربرد مورد نظر چک شود